Beschikbare rekentools

Hieronder vindt u een overzicht van onze rekentools.

Achter de omschrijving van de rekentool staat de tariefgroep (A t/m J). De licentiekosten zijn afhankelijk deze tariefgroep en de website(s) waar u de rekenmodule(s) op wilt plaatsten. Via het BerekenHet.nl logo rechts van de rekentool, kunt u deze rekentool bekijken op BerekenHet.nl.

Neem voor meer informatie contact met ons op, bij voorkeur per , waarin u ook aangeeft om welke rekentool(s) en welke website(s) het gaat.

RekentoolTarief
groep
 
Voorbeeld

WERK EN INKOMEN

Bruto-netto inkomen - uit uw loon, uitkering(en), (ondernemers)inkomen, etc.?J
Bruto/netto salaris berekening - wat houdt u netto over?H
Nettoloon berekenen - loonstrook (loonheffing)H
Netto loonsverhoging - wat blijft er netto over van uw loonsverhogingH
Netto verhoging van een uitkering - wat blijft er netto van over?H
Uitkering bruto-netto - uitkeringsspecificatie (loonheffing)H
Netto extra inkomen bij meer werken - inclusief gevolgen voor de toeslagen.H
Netto inkomen bij meer/minder werken - wat is het verschil netto?E
Brutoloon berekenen uit het nettoloon - loonstrook (loonheffing)H
Bruto jaarinkomen berekenen - uit de netto loon- of uitkeringsbetalingen.L
Minimum(jeugd)loon berekenen - uurloon, per maand en per week.E
Belasting teruggave voor jongeren - met een bijbaan, vakantiewerk of stage.H
Uurloon naar maandsalaris - wat wordt uw bruto en netto maandsalaris?E
Maandsalaris naar uurloon - wat is uw bruto en netto uurloon?E
Uurloon bruto-netto - wat houdt u netto over van uw bruto uurloon?E
Looncheck volgens de horeca cao - klopt het loon of wat gaat het worden?E
Koopkracht - wat is uw koopkracht verandering volgens het Nibud?E
Wat kost dit per Nederlander - wat kost iets per huishouden in Nederland?C
Belasting box 1 in 20.. t.o.v. 20.. - Wat is het verschil?H
Vakantiegeld berekenen - bruto & nettoH
Belasting extra inkomen - wat betaalt u over een extra inkomen?E
Middeling inkomen in box1 - bij een sterk wisselend inkomen (t/m 2022).E
Box 1 inkomen & belasting uitstellen - hoeveel belasting kunt u besparen?E
Bijtelling auto van de zaak - bijtelling en kosten auto van de zaak berekenen.H
Bijtelling fiets van de zaak - bijtelling en kosten fiets van de zaak berekenen.E
Autokosten - autokosten met kilometer vergoeding berekenen.E
Brandstofkosten berekenen - wat zijn de brandstofkosten (per kilometer)?A
Kilometervergoeding bruto-netto - wat is de netto km-vergoeding?E
Bruto-netto kilometervergoeding - wat is de netto kilometervergoeding?E
Duur dienstverband & opzegtermijn - voor werkgever en werknemer.C
WW-uitkering - hoogte en duur van de WW-uitkering berekenen.H
Transitievergoeding bij ontslag - waar heeft u recht op?E
Ontslagvergoeding ambtenaren - volgens de CRvB-formule.C
Stamrecht eindkapitaal - nu afrekenen, lijfrente of stamrecht bv?E
Box 1 belastingdruk - hoeveel belasting betaalt u over (de top van) uw inkomen?H
Verzamelinkomen - wat is uw jaarinkomen box 1, box 2 en box 3?H
Toeslagen check - bereken snel en eenvoudig u recht op toeslagen t/m 2024.n.v.t.
Zorgtoeslag - berekenen.E
Huurtoeslag - berekenen.E
Kindgebonden budget - berekenen.E
Kinderopvangtoeslag - berekenen.H
Toetsingsinkomen berekenen - uit inkomen(s) en aftrekposten.E
Algemene heffingskorting - inkomensafhankelijke algemene heffingskorting.C
Arbreidkorting - inkomensafhankelijke arbeidskorting berekenen.C
Inkomensafhankelijke combinatiekorting - (IACK) berekenen.C
Netto voordeel box 1 aftrek - wat leveren de aftrekposten u netto op?H
Tariefsaanpassing box 1 aftrekposten - hoeveel minder aftrek heeft u?C
Feestdagen - wanneer zijn de feestdagen dit (of een komend) jaar?C
Sv-jaarloon - sociale verzekeringsloon berekenen.E
Dagloon & dagloon UWV - berekenen.E

ONDERNEMEN, ZZP'ers en DGA's

Netto inkomen ZZP'er - o.b.v. declarabele urenE
Uurtarief ZZP'er - welk uurtarief moet u vragen?E
Declarabele uren - hoeveel uren per jaar kunt u betaald werken?A
Benodigde declarabele uren - hoeveel moet u minimaal kunnen declareren?E
Zzp'er omzet reserveren - hoeveel moet u opzij zetten voor de belasting?E
Netto inkomen ondernemer - hoeveel verdient u als IB-ondernemer of DGA?H
Parttime ondernemer - hoeveel verdient u netto erbij uit uw onderneming?H
Marginaal tarief in box1 - berekenen.E
AOV-premie - wat zijn de netto kosten van een arbeids­ongeschikt­heids­verzekering?E
AOV-uitkering - hoeveel houdt u netto over van uw AOV-uitkering?E
Belastingdruk & optimaal inkomen dga - bepaal het fiscaal optimale inkomen.H
Loonstrookje voor een dga - bruto-netto (loonheffing)H
Bv of eenmanszaak - wat is fiscaal voordeliger?H
Auto van de zaak of in privé - wat is het goedkoopste?J
Hypotheek uit eigen bv, van de bank of aflossen - wat is het voordeligste?E
Hypotheek uit eigen bv - kasrondje in de toekomst.E
Winst naar privé - wat houdt u over van de winst in een bv?C
Vermogen uit de bv naar privé - box 2 dividend plannen.E
Vermogen in privé of bv - waar moet u uw vermogen opbouwen?E
ODV oudedagsverplichting - bereken de oprenting en uitkeringen.H
Vennootschapsbelasting - hoeveel belasting betaalt u over de winst?A
Box 2 belasting - hoeveel belasting betaalt u in box 2 bij een dividenduitkering?C
Betalingskorting bij vooruit betalen - wat kost betalen in termijnen?C
Aantal werkdagen - hoeveel werkdagen zitten er in een periode?C
Loonkosten werkgever - wat zijn de loonkosten voor de werkgever?H
Werkkostenregeling (WKR) - vrije ruimte berekenen.A
Verkoopprijs berekenen - uit de inkoopprijs en winstmarge.A
Inkoopprijs berekenen - uit de verkoopprijs en winstmarge.A
Winstmarge berekenen - uit de verkoopprijs en inkoopprijs.A
Winstmarge in webwinkel - bereken de winst na verkoopkosten.C
Winstmarge omrekenen - van over naar in de verkoopprijs en omgekeerd.A
Winst en winstmarge na korting - hoeveel blijft er over na korting geven?C
WACC berekenen - wat zijn de gewogen gemiddelde kosten van kapitaal?C
Vrije kasstroom berekenen - hoeveel dividend kan er veilig uitgekeerd worden?C
Btw berekenen - bereken de btw over of in een bedrag.A
Prijs na btw wijziging - bereken de nieuwe prijs inclusief de nieuwe btw.A
Btw aangifte berekenen - hoeveel btw moet u afdragen?C
Mkb-winstvrijstelling en ondernemersaftrek - Hoeveel belastingaftrek krijgt u?C
Investeringsaftrek KIA - hoe hoog is de investeringsaftrek?A

PENSIOEN

Bruto-netto pensioen + ander inkomen - bereken netto pensioen + inkomen.H
Bruto-netto vroegpensioen + ander inkomen - bereken netto vroegpensioen.H
RVU-regeling - netto inkomensdaling bij een RVU-uitkering.H
Doorwerken na uw pensioen - wat betekent dit voor uw netto inkomen?H
Bruto-netto AOW & pensioen - bereken uw netto AOW en pensioen.H
Netto AOW-, pensioen- of lijfrente-uitkering - netto uitbetaling (loonheffing).H
Netto nabestaandenpensioen of Anw-uitkering - bruto-netto berekening.H
Hoogte AOW-uitkering - wat is de bruto AOW-uitkering?C
Overbruggingsuitkering AOW - waar heeft u recht op?H
AOW-leeftijd - op welke leeftijd ontvangt u AOW?E
Resterende levensverwachting berekenen - hoe oud wordt u volgens het CBS?A
Levensverwachting bij geboorte - berekenen in een bepaald jaar.A
Jaarruimte berekenen - voor een belastingvrije lijfrentestorting.H
Jaarruimte als ondernemer - wat is de jaarruimte en de belastingaftrek?H
Reserveringsruimte - als aanvulling op de jaarruimte.H
Netto pensioen na pensioenkorting - Hoeveel gaat u er netto op achteruit?H
Sparen voor aanvullend pensioen - hoeveel moet u nu gaan sparen?C
Aanvullend pensioen - welke uitkering kunt u verwachten uit hiervoor sparen?C
Banksparen voor Pensioen - wat is het eindkapitaal en de opbouw?C
Ouderenkorting berekenen - inclusief eventuele alleenstaandeouderenkorting.C
Uitkeringen uit een bancaire lijfrente - wat zijn de uitkeringen bij banksparen?C
Uitkeringen uit een lijfrenteverzekering - wat zijn de lijfrente uitkeringen?E

GEZIN EN RELATIE

Betaald ouderschapsverlof berekenen - wat kost ouderschapsverlof u netto?H
Aanvullend partnerverlof berekenen - wat kost dit u netto?H
Kinderbijslag - hoeveel kinderbijslag kunt u verwachten?E
Kosten kinderopvang berekenen - en hoeveel kinderopvangtoeslag krijgt u?H
Trouwen en een bruiloft - bereken wat trouwen en een bruiloft kost.E
Kinderalimentatie - wat is de behoefte en draagkracht?H
Partneralimentatiebehoefte - wat is de behoefte?C
Alimentatie indexering - wat wordt de nieuwe alimentatie?A
Gesubsidieerde rechtsbijstand - heeft u recht op een zg. toevoeging?E
Vergoedingsrecht binnen een huwelijk - berekenen.C
Partner uitkopen uit eigen woning - wat is de uitkoopsom?A

WONING EN HYPOTHEEK

Maximaal hypotheek - ook met NHG.E
Maximaal hypotheek - inclusief AOW-leeftijd, erfpacht, etc.H
Maximale hypotheek ondernemer - voor een ondernemer, zzp'er of DGA.H
Maximale hypotheek met erfpacht - ook met NHG.E
Maximale verhuurhypotheek berekenen - voor het verhuren van een huis.E
Maximale hypotheek - berekenen uit de gewenste maandlasten.H
Maximale hypotheek - na verhuizen.C
Actuele hypotheekrente - wat is de laagste hypotheekrente op dit moment?E
Hoeveel eigen geld heeft u nodig? - om dat huis te kunnen kopenH
Kan ik dat huis betalen? - verdient u genoeg om dat huis te kunnen kopen?H
Maximale huizenprijs - wat is de maximale huizenprijs die u kunt betalen?H
Kosten koper - wat zijn de bijkomende kosten als u een huis koopt?C
Huren of kopen - wanneer is kopen verstandiger dan huren?C
Prijsontwikkeling huizenprijzen - wat is dat huis nu waard?H
Netto maandlasten - wat zijn de netto hypotheekmaandlasten?H
Maandlasten na rentewijziging - wat zijn de nieuwe netto maandlasten?J
Hypotheek maandlasten bij nieuwbouw - wat zijn deze tijdens de bouw?H
Totale netto kosten van een hypotheek - bereken de totale hypotheekkosten.H
Hypotheek rentevaste periode kiezen - wat kost de hogere rente u extra?E
Kosten hypotheekvormen - bereken de maandlasten en netto kosten.H
Dalende risico opslag - wat zijn de rentekosten besparing bij tussentijds aflossen?E
Looptijdrente - bereken de looptijdrente bij een dalende renteopslag.E
Maandlasten annuïteitenhypotheek - wat zijn de bruto en netto maandlasten?E
Maandlasten lineaire hypotheek - wat zijn de bruto en netto maandlasten?E
Stijging maandlasten annuïteitenhypotheek - bereken de maandlasten.E
Hypotheek oversluiten - nieuwe maandlasten en wanneer terugverdiend?H
Hypotheek oversluiten - idem, tot 3 hypotheekdelen, in stappen.J
Boeterente berekenen - wat is de boeterente bij aflossen of oversluiten?H
Maximale boetevrije hypotheekaflossing - hoeveel mag u boetevrij aflossen?A
Rentemiddeling - welke rente gaat u betalen na rentemiddeling?C
Boeterente in rentemiddeling - welke boete zit in een rentemiddelingC
Hypotheek aflossen - wanneer is dit voordelig?H
Hypotheek extra aflossen - voor lagere maandlasten.H
Hypotheek deels aflossen - voor een lagere hypotheekrente.H
Aflossingsvrije hypotheek tussentijds aflossen - wat levert dat op?E
Hypotheek aflossen in plaats van sparen - wat levert dat op?H
Aflosboete - hoeveel bijtelling krijgt u als uw hypotheek (bijna) is afgelost?E
Huis onder water aflossen - hoelang duurt dat?C
Restschuld - hoe hoog is de restschuld en wat kost het aflossen?E
Energiekosten berekenen - na prijswijzigingen en energiebesparingen.H
Stijging energiekosten berekenen - inclusief mogelijke besparingen.C
Ramen isoleren met hr++ glas - besparing berekenen.E
Zonnepanelen terugverdientijd - wanneer is de investering terugverdiend?E
Warmtepomp besparing & terugverdientijd - hybride / volledige warmtepomp.H
Woning verduurzamen - wanneer zijn de maatregelen terugverdiend?E
Elektriciteitskosten apparaat berekenen - wat kost het per jaar of gebruiksdag?C
Banksparen Eigen Woning - wat kunt u opbouwen?E
Familiebank hypotheek - bereken het voordeel voor beiden.E
Hypotheek uit eigen bv - of van de bank of aflossen?E
Aflossingseis hypotheekrenteaftrek - hoeveel moet u minimaal aflossen?C
Aftrekbare hypotheekrente - hoeveel is de aftrek in een bepaalde periode?C
Opeethypotheek - hoeveel hypotheek heeft u nodig?E
Overwaarde huis opeten - hoelang kunt u geld uitkeren?E
Krediethypotheek - welke uitkeringen zijn mogelijk?E
Annuïteit berekenen - wat is de termijnbetaling?C
Effectieve hypotheekrente - wat is de effectieve rente?A
Hypotheekrenteaftrek berekenen - nu en later.E
Netto voordeel hypotheekrenteaftrek - berekenen.E
Eigenwoningforfait van uw eigen woning - berekenen.A
Overdrachtsbelasting - berekenenA
Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning - berekenen.C
Hypotheekrente vooruit betalen - hoeveel kunt u daarmee verdienen?H
Kapitaalverzekering uitkeren - hoeveel belasting moet u betalen?E
Herbouwwaarde woning - wat is de herbouwwaarde van uw woning?E

LENEN EN KREDIET

Maximale lening - wat is de maximale lening voor u?E
Doorlopend krediet vergelijken - wat is de goedkoopste lening?C
Persoonlijke lening vergelijken - wat is de goedkoopste?C
Kopen op afbetaling - wanneer kunt u dat beter niet doen?C
Hoogte lening - hoeveel kunt u lenen?C
Maandbedrag (aflossing) - hoeveel moet ik maandelijks aflossen?A
Looptijd lening - hoe lang moet ik aflossen?A
Rente bij lening - hoeveel rente betaalt u voor uw lening?C
Leasetermijn financial lease - hoeveel moet u betalen per maand?C
Restschuld bij financial lease - wat is de restschuld tijdens de looptijd?C
Rente in financial lease - hoeveel rente betaalt u in uw leasecontract?E
Aflossingstermijnen lening - hoeveel rente en aflossing betaalt u iedere maand?E
Restschuld lening - wat is de resterende lening op een bepaalde datum?C
Toename schuld - hoe loopt uw schuld op als u niets betaalt.A
Lening aflossen - wat is de restschuld na een en meer aflossingen?E
Geld lenen kost geld - maar hoeveel geld kost geld lenen?A
Studiefinanciering terugbetalen - hoe verloopt het aflossen van je studieschuld?H

SPAREN EN BELEGGEN

Eindkapitaal - hoeveel kan ik bij elkaar sparen of beleggen?C
Sparen of beleggen - bereken het verschil in mogelijke opbrengst.E
Eerder beginnen met sparen - hoeveel meer spaargeld levert dat op?C
Meer rente - wat levert dat op aan extra spaargeld?C
Veilig sparen - binnen het depositogarantiestelsel blijven.C
Kosten bij beleggen / vermogensbeheer - wat betekent (iets) minder kosten?H
Vermogensbeheer & beleggen TCO - wat is de Total Cost of Ownership (TCO)?E
Spaardoel - hoeveel geld moet ik (periodiek) opzij zetten?C
Hoelang sparen - wanneer heb ik mijn spaardoel bereikt?C
Behaald rendement - welk rendement behaal ik eigenlijk?H
Vermogensopbouw - hoe groeit mijn vermogen in de tijd?E
Vermogensgroei - hoe groeit mijn vermogen?E
Belasting box 3 volgend jaar t.o.v. nu - wat is het verschil?E
Belasting op groene beleggingen - hoeveel voordeel heeft u in box 3?C
Box 3 belasting volgens de spaarvariant - hoeveel belasting moet u betalen?E
Box 3 hybride spaartaks - hoeveel vermogensbelasting betaalt u vanaf 2027?H
Box 3 rechtsherstel - hoeveel daalt de box 3 belasting bij de spaarvariant?H
Box 3 vermogensbelasting - hoeveel belasting betaalt u over uw vermogen?H
Vastgoed rendement - uit het verhuren van een woning.H
Verhuurde woning in box 3 - bereken de box 3 waarde en belasting.H
Effectieve spaarrente - wat is de 'echte' rente op mijn spaarrekening?A
Gemiddeld rendement - bij meerdere spaarrekeningen/beleggingen?A
Inflatie berekening - wat is mijn geld nog waard na inflatie?C
Vermogensafbouw - bij periodieke onttrekkingen.E
Spaargeld opmaken - hoeveel spaargeld kan ik straffeloos opmaken?E
Uitkering box 3 kapitaalverzekering - wat is de te betalen belasting?E

SCHENKEN en ERVEN

Erfbelasting - hoeveel belasting moet u betalen over een erfenis?C
Schenkbelasting - wat moet er worden betaald bij een schenking?E
Schenken netto-bruto - hoeveel moet u bruto schenken?E
Waarde vuchtgebruik & blote eigendom - in een erfenis of schenking.C
Waarde periodieke uitkering - in een erfenis of schenking.C
Waarde verhuurde woning - in een erfenis of schenking.C
Waarde erfdeel langstlevende ouder bij een wettelijke verdeling.E
Kosten uitvaart berekenen - wat kost een begrafenis of crematie?C
Particuliere gift - wat is aftrekbaar van de belasting?C
Periodieke giften - wat is de belastingaftrek?C
Zakelijke giften - wat is de fiscale aftrek?C
Geven in privé of de BV - wat is het voordeligste?C
Belastingaftrek bij giften - hoeveel is de belastingaftrek en wat kost het u dus?H
Belastingaftrek bij zakelijke giften - wat kost het de zaak en in privé?E

KALENDER EN VRIJE TIJD

Periode duur - hoeveel dagen, etc. zitten er tussen twee datums?A
Begin- of einddatum - wat is de begin- of einddatum?A
Aantal werkdagen - hoeveel werkdagen zitten er in een periode ?E
Feestdagen - wanneer zijn de feestdagen dit (of een komend) jaar ?C
Dag van de week - op welke weekdag valt een bepaalde datum?A
Eerstvolgende of vorige weekdag - van een bepaalde datum berekenen.A
Schoolvakanties - wanneer vallen ze (de komende jaren)?A
Wisselkoers - wat is de waarde in een andere valuta?C
Datalimiet in de EU - Wat is uw datalimiet bij reizen in de EU?C

BASIS BEREKENINGEN

Annuïteit - inclusief overzicht van rente en aflossing.C
Looptijd annuïteit - inclusief overzicht van rente en aflossing.C
Hoofdsom annuïteit - inclusief overzicht van rente en aflossing.C
Lineaire lening aflossen - termijnen en rentekosten.A
Contante waarde - van een toekomstige geldbedrag.A
Contante waarde - van een reeks betalingen.A
Toekomstige waarde - van een (periodieke) inlegA
Waardebepaling via cashflow - DCF-methode, de waarde van een investering.C
Effectieve rente - uit een nominale rente.A
Nominale rente - uit een effectieve rente.A
Enkelvoudige rente - berekenen uit samengestelde rente + looptijd.A
Samengestelde rente - berekenen uit enkelvoudige rente + looptijd.A
Gewogen gemiddelde rentepercentage - uit een aantal rentepercentages.A
Gemiddelde cijfer - uit een aantal cijfers (gewogen).A
Cijfer berekenen - welk cijfer is er nodig voor het gewenste eindcijfer?A
Romeinse cijfers - hoe schrijf je dat met Romeinse cijfers?A